سابقه تشکیل مجمع مهندسان خیّر امام علی(ع)

Responsive image
مجمع مهندسان خیّر امام‎علی (ع) با هدف ارائه‎ی کلیه‎ی خدمات مهندسی موردنیاز جهت افراد بی‎بضاعت، حمایت از طراحی و اجرای طرح‎های عمرانی در مناطق محروم، کمک به طراحی و اجرای پروژه‎های مساجد، حسینیه‎ها و ساختمان‎های عام‎المنفعه، شناسایی مناطق محروم و کمک به اتمام طرح‎های نیمه‎تمام عمرانی آن مناطق در سال 1390 تشکیل شد و فعالیت رسمی خود را از اسفند‎ماه 1390 با اعلام همکاری 50 نفر از مهندسان خیّر آغاز کرد.
اولین جلسه‎ی مجمع باحضور 100 نفر از مهندسان برگزار شد. در این جلسه از بین 100 نفر مذکور 22 نفر برای تنظیم اساسنامه، و 39 نفر از مهندسان شناخته ‎شده به‎عنوان هیأت‎امنا انتخاب شدند. و اساسنامه‎ی مجمع در جلسه ای با 43 ماده و 35 تبصره به تصویب رسید. سپس مراحل قانونی انتخاب هیأت‎امنا انجام و پروانه‎ی تأسیس در تاریخ 1391/05/10 به شماره 43553/1/20 از طریق استانداری صادر شد. در جلسه‎ی هیأت‎امنا و با رأی آن‎ها، 9 نفر به‎عنوان هیأت‎مدیره و 2 نفر به‎ عنوان بازرس انتخاب شدند که طی آن قرار بر این شد، دو نفر، یکی رییس شورای اسلامی شهر وقت و دیگری رییس سازمان نظام مهندسی وقت به‎عنوان عضو حقوقی ثابت باشند. در انتها پس از طی مراحل ثبت در دفتر ثبت اسناد، مجمع تحت شماره‎ی 3380 در مورخ 1391/07/27 ثبت رسمی شد.