03134593417 (داخلی 444)
  09162864008
  emamali.charity@ymail.com
  اصفهان ، خیابان کاوه ، ابتدای اتوبان شهید دکتر چمران، خیابان اشراق، کوچه ستاره ، ساختمان مهندسی، طبقه چهارم ، واحد 403