حضور درسومین نمایشگاه دستاوردهای سازمان های مردم نهاد
حضور درسومین نمایشگاه دستاوردهای سازمان های مردم نهاد در سال 92 که از تاریخ 15/11/92 الی 17/11/92 برگزار شد که دراین نمایشگاه مجمع مهندسان اقدام به توزیع فرم عضویت ، پخش سی دی عملکرد فعالیت مجمع مهندسان خیر امام علی علیه السلام، برگزار ی جلسه هیات مدیره و..... لازم به ذکر است در این دوره از برگزاری نمایشگاه از فعالیت مجمع مهندسان تقدیر به عمل آمد.